Spela Poker .NET

Texas Holdém - Regler

Först måste du välja vilken typ av pokerspel du vill spela. Det populäraste varianten inom internetpoker är Texas Holdém. Det är denna typ av poker som man spelar i världsmästerskap och den typ av poker vi hjälper dig med på denna sajt.

Texas Holdém

Texas Holdém skiljer sig från den pokerstil som många kört hemma tidigare, genom att man endast har två kort på handen hela tiden. Återstående kort läggs upp på bordet synliga för alla under 3 omgångar. Först läggs 3 kort upp, sedan ytterligare ett och ytterligare ett. Den hand du sitter med som spelare är de bästa 5 korten av de som finns på bordet och de du själv har.

För varje omgång satsar eller passar alla spelare för att få vara med ytterligare en omgång, tills alla 5 kort ligger på bordet eller det bara finns en spelare kvar. Det är alltså maximalt 4 rundor med satsningar (eftersom man även måste satsa innan man har fått sina två kort vilket kallas "posting the blinds). Det finns två typer av holdém, fixed-limit och no-limit. Fixed-limit innebär att det finns ett max för hur mycket man får höja med i varje omgång t.ex. fixed-limit 2/4 $ betyder att man max får höja 2 dollar de två första rundorna (pre-flop & flop) och 4 dollar de två sista (turn & river). No-limit sätter följdaktligen inga gränser för hur mycket man får höja. Den gränsen sätts istället av ditt bankkonto.

Ursprungligen var alla som var inblandade i pokerspelet spelare med kort på hand och man turades om att dela ut korten. Men idag spelas poker för det mesta med en "dealer" som inte spelar själv utan enbart hanterar utdelandet av kort och ser till att reglerna följs. Därför får man "låtsas" att de spelande turas om att dela ut korten på grund av att reglerna bygger på att de som sitter till vänster om den som delat ut korten skall göra vissa saker. För att hålla reda på vems tur det är på casinon så använder man en liten rund skiva - en s k "dealer button" - som flyttas medurs från spelare till spelare för varje omgång. Den markerar alltså vem som skulle varit "dealer" egentligen.

En spelomgång

Dealern blandar en vanlig 52-korts kortlek.

De två spelarna till vänster om dealern ("the dealer button") satsar en förutbestämd mängd pengar innan någon har fått några kort, för att säkerställa att det alltid finns pengar i potten att spela om.

Detta kallas "posting the blinds". Vanligast är att spelaren direkt till vänster om dealern (han kallas "the first blind") satsar halva minimumbeloppet och den andra spelaren ("second blind") satsar hela minimibeloppet.

Varje spelare får nu två kort som ingen annan får se. Dessa kallas "hole cards".

Satsandet börjar

En runda med satsningar börjar ("pre-flop"), och inleds med att spelaren till vänster om de två som gjorde de blinda satsningarna ("posting the blinds") satsar ett belopp som ligger inom minimi- och maxbeloppet. Alla spelare kan välja att höja beloppet ("raise"), syna ("call") eller lägga sig ("fold"). Men man måste följa vad tidigare spelare gjort naturligtvis, så att om någon höjer måste jag ju satsa samma belopp t ex.

Floppen - "The Flop"

Efter första satsningsrundan ("betting round") lägger dealern undan det översta kortet i leken och detta används sedan inte. Detta kallas för att bränna kortet ("burning the card") och görs för att försvåra fusk.

Dealern lägger nu upp tre kort synliga för alla på spelbordet. Dessa korten kallas floppen ("the flop").

Notera: Slutligen kommer fem kort att ligga på bordet (dessa kort kallas "community cards"). Alla spelare kan använda vilka fem kort de vill av de två de har på handen och de på bordet för att bilda sin 5-kortshand.

Efter floppen ("the flop") genomför man ännu en satsningsrunda ("The Turn"), som nu börjar med spelaren till vänster om dealern ("dealer button"). Alla spelare kan nu välja mellan att passa ("check"), höja beloppet ("raise"), syna ("call") eller lägga sig ("fold").

"The Turn" / "Fourth Street"

Dealern "bränner" översta kortet i kortleken och lägger sedan upp nästa kort (det fjärde) på bordet synligt för alla. Detta kort kallas för "The Turn" eller "Fourth Street".

Spelaren till vänster om dealern ("the button") inleder denna tredje runda med satsningar ("betting"). Denna omgång går till på samma sätt som föregående.

"The River" / "Fifth Street"

Dealern bränner ännu ett kort och lägger sedan upp det femte och slutliga kortet på bordet synligt för alla. Detta kort kallas för "The River" eller "Fifth Street".

Slutliga satsningsrundan och att vinna

Spelarna kan nu välja bland de sju kort de kan se (de två egna och de fem på bordet) för att bilda den bästa femkortshand de kan.

Den sista satsningsrundan börjar med spelaren till vänster om dealern ("the button").

Efter denna sista satsningsrunda vinner den med bäst femkortshand.