Spela Poker .NET

Kortleken (Deck of cards)

De flesta har någon gång kommit i kontakt med en kortlek. Men för de som aldrig spelat kort innan kan det vara bra att veta hur en kortlek är uppbyggd. En kortlek består av 52 kort. Dessa är indelade i fyra färger: Hjärter, Ruter, Spader och Klöver. Varje färg innehåller 13 kort från 2 till Ess.

Tabellen nedan visar korten i en färg med det starkaste kortet i fallande ordning. I kolumnen längst till höger står namnet på korten i raden tillsammans med det engelska namnet och dess förkortning.

Hjärter-
Hearts
(h)

Ruter-
Diamonds
(d)

Spader-
Spades
(s)

Klöver-
Clubs
(c)

 

Ess-
Ace (A)

Kung-
King (K)

Dam-
Queen (Q)

Knekt-
Jack
(J)

Tio-
Ten
(10)

Nio-
Nine
(9)

Åtta-
Eight
(8)

Sju-
Seven
(7)

Sex-
Six
(6)

Fem-
Five
(5)

Fyra-
Four
(4)

Tre-
Three
(3)

Två-
Two
(el. Deuce)
(2)